เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กฏระเบียบและใบอนุญาต

Flag sv

ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าตามกฏหมายระเบียบ Ibc ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557

เกาะปกครองตนเองมวาลี (โมเฮลี) สหภาพคอโมโรส

PO TRADE LTD จดทะเบียนที่ ถนนโบโนโว เกาะฟงบอนีแห่งโมเฮลี สหภาพคอโมโรส โดยมีทะเบียนเลขที่ HY00422007 และใบอนุญาตหมายเลข T2022086.

นายทะเบียนบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศรับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดตามความร่วมมือภายใต้กฏหมายบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฏหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือแล้ว ตามคำสั่งที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านบริการระหว่างประเทศของมวาลีตามกฏหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2544 แห่งเกาะปกครองตนเองมวาลี (โมเฮลี)

ดูใบรับรอง:

Certificate
Flag ru

IFMRRC

PO TRADE LTD จดทะเบียน ณ อาคารรอดนีย์เบย์ไซด์, อ่าวรอดนีย์, เขตโกร-ไอส์เลต, ประเทศเซนต์ลูเชีย ด้วยหมายเลขทะเบียน 2019-00207

PO TRADE LTD is regulated by MISA (License T2022086).

ดูใบรับรอง:

Certificate